Monthly Archives - maj 2017

da li konobar sme da ima baksis kod sebe

Da li konobar sme da ima bakšiš kod sebe?

Da li u kasi sme da se nađe novčani iznos koji, u tom trenutku prelazi dnevni pazar? Odgovor na ovo pitanje je dvojak: u nekim slučajevima je potvrdan, u drugim odričan. Obrazložićemo : 1. Ugostiteljski objekat MOŽE deo gotovog novca evidentiranog u prethodnom dnevnom izveštaju koristiti za vraćanje kusura na početku sledećeg radnog dana, s tim što sa svog računa mora podići gotov novac za „depozit u kasi“, odnosno za obezbeđivanje gotovog novca na početku radnog dana i koristiti ga za isplatu prema gore navedenoj [...]

Pogledaj detaljno...
obavestenja u ugostiteljskim objektima

Odluke obavezne u ugostiteljskim objektima

Koje sve odluke, oznake, obaveštenja i slično je ugostitelj u obavezi da istakne u svom ugostiteljskom objektu i na kom mestu, uvek je vruća tema i čini nam se da niko na jednom mesto to nije definisao. Mi smo se uhvatili u koštac sa tematikom i doznali tačno šta je potrebno od odluka, obaveštenja i oznaka istaknuti u objektu, a  poseban akcenat će biti stavljen na odredbe nad čijom primenom, kada su u pitanju ugostiteljski objekti, nadzor vrši turistička inspekcija. Saglasno Zakonu prema vrsti ugostiteljskih [...]

Pogledaj detaljno...