Sve računovodstvene usluge na jednom mestu:

• Osnivanje preduzeća
• Kompletno vođenje poslovnih knjiga (vođenje glavne knjige, analitička evidencija salda, konta i otvorenih stavki, vođenje poreskih evidencija, obračun poreza na dodatu vrednost)
• Obračun poreza na dodatu vrednost
• Obračun zarada,ugovora odelu, autorskih honorara i zakupa
• Uslužno vođenje platnog prometa
• Obračun kamata
• Vođenje računovodstva po mestu troška/odeljenja ili po projektima
• Izrada svih vrsta ugovora (o radu, privremenim i povremenim poslovima, pozajmice, kupoprodajni…)
• Registracija svih promena/prijava u APR-u
• Izrada M-4 obrasca
• Prijave i odjave radnika
• Priprema dokumentacije za dobijanje kredita i kreditnih linija kao i svih proizvoda banke
• Izrada završnih računa,
• Izrada raznih izveštaja na zahtev klijenta na mesečnom, kvartalnom ili polugodišnjem nivou
• Likvidacija preduzeća
• Poresko i pravno savetovanje
• Savetovanje pri izboru i implementaciji vašeg informacionog sistema
• Prodaja i implementacija SKY POS-a