Likvidacija preduzeća

Likvidacija preduzeća

Proces likvidacije i gašenja firme  predstavlja dug i obiman posao, a za svakog klijenta je osetljiva tema.

Nama možete to prepustiti da u skladu sa zakonskim rokom likvidarmo vaše preduzeće. Zakonski rok za gašenje firme jenajmanje 120 dana. Zbog složenosti postupka likvidacije, firme često prave tehničke i pravne propuste, što postupak zatvaranja firme produžava i naravno poskupljuje.

Ukoliko nama to prepustite Vi nemate o čemu da brinete!

Likvidacija se sastoji iz dva faze, otvaranje postupka likvidacije i, nakon 90 dana, zatvarnje  postupka likvidacije i brisanje firme iz Registra.

Prva faza likvidacije se sastoji iz:

 • Odluke o pokretanju likvidacije društva
 • Imenovanje likvidacionog upravnika i registracija u APR
 • Rešenje o otvaranju postupka likvidacije nad firmom
 • Oglas poveriocima firme u likvidaciji objavljen putem APR
 • Izrada pečata firme sa oznakom –u likvidaciji
 • Predavanje početnog likvidacionog izveštaj firme
 • Usvajanje početnog likvidacionog izveštaja firme
 • Registracija početnog likvidacionog izveštaja

Druga faza počinje nakon 90 dana:

 • Odlukom osnivača se okončava postupak likvidacije
 • Podnošenje završnog likvidacionig izveštaja
 • Usvajanje završnog likvidacionog izveštaja
 • Izjava likvidacionog upravnika
 • Poveravanje dokumentacije firme na čuvanje nakon gašenja
 • Podela preostale imovine ili novca (likvidacioni ostatak) firme nakon likvidacije
 • Pribavljanje rešenja o brisanju firme iz Registra APR

Započetu likvidaciju firme možete obustaviti na osnovu odluka i shodno propisanom postupku. Jedino ukoliko je likvidacija firme razlog otkaza svih ugovora o radu onda ta likvidacija firme mora biti sprovedena do kraja.

Postupak likvidacije firme se okončava procedurom brisanja iz Agencije za privredne registre. Prethodno je potrebno pribaviti dokaze o plaćenim poreskim obavezama iz Poreske Uprave, potvrdu o brisanju iz registra obveznika PDV i dokaz o plaćenim svim obavezama od Uprave prihoda.

Sve navedene postupke u obe faze, obavljamo profesionalno i pravovremeno, poštujući zahteve klijenata, a u skladu sa odgovarajućim zakonskim propisima.