Ljudski resursi

Ljudski resursi

Uz konsultaciju sa našim pravnicima, pružamo i usluge koje se odnose na ljudske resurse Vaše firme:

  • Prijave i odjave radnika
  • Izrada ugovora o radu
  • Ugovor o povremenim i privremenim poslovima
  • Ugovor o delu
  • Ugovor o autorskom honoraru